Çoklu Zeka

  • Sosyal Medya'da Kutupyıldızı

Çoklu Zeka Teorisi'ne göre, insanlar 8 farklı zeka bölümüne sahiptir ve öğrenme, problem çözme gibi durumlarda 8 farklı yol kullanabilirler. Buna ek olarak bilgiyi almada, işlemede ve kullanmada bu 8 zeka, 8 farklı araç olarak kullanılabilir. İnsanlar sahip oldukları zeka bölümlerini ne kadar aktif hale getirirlerse zihinsel ve nörolojik olarak beyinde o kadar köprüler oluşturur. Yaşamın ilk yılları insanın kendini ve dünyayı tanıma ve keşfetme yıllarıdır.